Home » Artikelen » Klas heeft geen last van zorgleerlingen

Klas heeft geen last van zorgleerlingen

Het aandeel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in een klas van het reguliere basisonderwijs heeft geen negatieve invloed op de prestaties van de andere leerlingen, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Uit schattingen van leerkrachten blijkt dat bijna een kwart van de kinderen in het reguliere basisonderwijs een zorgleerling is. Met de invoering van de wet Passend onderwijs zal dit aantal de komende jaren naar verwachting toenemen. Veel ouders zijn  ongerust over de prestaties van hun leerlingen wanneer het aantal zorgleerlingen in de groep toeneemt, maar deze vrees blijkt ongegrond.
De onderzoekers, verbonden aan het Kohnstamm Instituut in Amsterdam en het ITS in Nijmegen, vergeleken de prestaties van kinderen in klassen met verschillende percentages zorgleerlingen op diverse scholen. Ze maakten daarbij gebruik van databestanden waarin de ontwikkeling wordt gevolgd van enkele tienduizenden leerlingen tijdens hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs (COOL 5-18). De onderzoekers tonen aan dat het aandeel zorgleerlingen in een klas de prestaties van de andere leerlingen niet beïnvloedt. Zo scoren reguliere kinderen in een klas met 25 tot 50 procent zorgleerlingen net zo goed op cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling als reguliere kinderen in een klas waar maar een paar procent van de leerlingen in de categorie ‘zorgleerling’ valt. “Het is een hele opgave voor leerkrachten om leerlingen met sterk uiteenlopende behoeften in één klas te hebben. Uit onze resultaten leiden we nu af dat leerkrachten dat toch heel goed aan kunnen”, aldus de onderzoekers.
De komende jaren brengen de onderzoekers verder in kaart wat de effecten zijn van de invoering van Passend onderwijs.

Meer informatie:
www.kohnstamminstituut.uva.nl

www.ru.nl/its

www.nwo.nl

Gepubliceerd op: 24 juni 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)