Home » Artikelen » Kinderen vinden bso te schools

Kinderen vinden bso te schools

Meer dan twee derde van de kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar ervaart de buitenschoolse opvang (bso) als te ‘schools’. Een kwart noemt de opvang zelfs ‘saai’. Ze willen veel meer inspraak in wat ze mogen doen. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van Eisvrij, een vrijetijdsorganisatie voor kinderen en jongeren.

De organisatie concludeert dat er veel te verbeteren valt voor bso’s. Zo geeft vier op de vijf kinderen aan niet zo vaak of zelfs nooit op excursie te gaan, terwijl een ruime meerderheid dit wel leuk zou vinden. Veruit de meeste kinderen willen daarnaast veel meer zelf bedenken wat ze doen op de bso; 21 procent geeft aan dat ze die inspraak al hebben. Eisvrij wil met bso’s gaan samenwerken om invulling te geven aan de vrije tijd van kinderen, zowel doordeweeks als in de vakantie.

Gepubliceerd op: 19 april 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)