Home » Artikelen » Kinderen kunnen meer

Kinderen kunnen meer

Auteur: Susan de Boer

Kinderen begrijpen op jonge leeftijd al complexe verbanden en kunnen cognitief meer aan dan zij nu meestal op de basisschool aangeboden krijgen. Daarmee blijft hun leervermogen onderbenut en presteren kinderen minder dan waartoe ze in staat zijn, blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek. De leerkracht is de cruciale factor: hij of zij moet zich blijven ontwikkelen en zich op de hoogte blijven stellen van nieuwe onderwijswetenschappelijke inzichten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 april 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)