Home » Artikelen » Kennisnet neemt Vensters VO over
Inzicht en verantwoording

Kennisnet neemt Vensters VO over

Kennisnet beheert en ontwikkelt vanaf 1 september 2015 Vensters VO. Kennisnet neemt de technische kant over van Stichting Schoolinfo. Het projectteam Vensters VO wordt georganiseerd binnen de VO-raad, met behoud van kennis en expertise.

Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem en brengt in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid, et cetera). Vensters VO helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede manier verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van hun onderwijs. Scholen stellen hun gegevens beschikbaar via www.scholenopdekaart.nl, zodat hun resultaten onderling vergeleken kunnen worden.

Schoolleiders die vragen hebben over technische ondersteuning, beheer, gebruik en het vullen van hun SchoolVenster kunnen vanaf 1 september terecht bij Kennisnet via telefoonnummer 0800-3212233 of servicedesk@kennisnet.nl Mail overige vragen naar scholenopdekaart@ vo-raad.nl

Meer informatie: www.venstersvo.nl 

Gepubliceerd op: 3 september 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)