Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kansen voor lokale en regionale arbeidsmarktsituatie onderwijs
Sectorplan ‘Regio aan zet’

Kansen voor lokale en regionale arbeidsmarktsituatie onderwijs

Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart 2014 een klein of groter deelplan voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen. Het arbeidsmarktfonds bundelt vervolgens de deelplannen om bij het ministerie van SZW cofinanciering aan te vragen. Als schoolbesturen zelf plannen maken, biedt dat kansen om aan te sluiten op de lokale en regionale arbeidsmarktsituatie.

In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet een Regeling Cofinanciering Sectorplannen in het leven geroepen om meer werkzekerheid te bieden en werkloosheid te voorkomen. Sociale partners kunnen voor sectorplannen cofinanciering aanvragen.
De sociale partners, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, willen schoolbesturen in het primair onderwijs in staat stellen om gebruik te maken van deze regeling. Daarom roepen zij de branche op om deelplannen met maatregelen in te dienen. Eind vorig jaar heeft het Arbeidsmarktplatform PO ook een sectorplan ingediend waarin het voornamelijk om landelijke maatregelen gaat. Het tweede sectorplan ‘Regio aan zet' is vooral bedoeld voor eigen initiatieven van (samenwerkende) schoolbesturen voor het oplossen van regionale arbeidsmarktknelpunten.

Knelpunten
Als schoolbesturen nog veel vragen over passende oplossingen hebben met betrekking tot hun actuele onderwijsarbeidsmarktsituatie, kunnen zij ook kleine deelplannen indienen. Die kunnen dan de maatregelen bevatten waarvan schoolbesturen vinden dat ze daarmee geholpen worden knelpunten op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan scholingstrajecten en mobiliteitsactiviteiten voor een beperkt aantal medewerkers. Kleine deelplannen bieden ook kansen om te experimenteren.

Tweede fase sectorplannen
De aanvraagtermijn voor de tweede fase van sectorplannen is van 1 april tot en met 31 mei 2014. Om de hoofdaanvraag met de deelplannen op tijd te kunnen bundelen en volgens de voorschriften in te dienen is het noodzakelijk dat het Arbeidsmarktplatform PO alle deelplannen uiterlijk 17 maart 2014 heeft.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Schoolbesturen kunnen in de komende periode deelnemen aan regionale voorlichtingsbijeenkomsten over het indienen van de deelplannen.

Meer informatie, ook over de data van de voorlichtingsbijeenkomsten: Sectorplansite Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Gepubliceerd op: 6 februari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)