Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kamer wil dat scholen meer aandacht besteden aan seksuele diversiteit

Kamer wil dat scholen meer aandacht besteden aan seksuele diversiteit

De regering moet ‘passende maatregelen’  nemen tegen scholen die geen aandacht besteden aan de aangescherpte kerndoelen over seksuele diversiteit. De motie hierover van de SP is op 24 april door de Tweede Kamer aangenomen.

Aanleiding voor de motie is de constatering van de inspectie dat 14 procent van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs hieraan geen aandacht besteedt. Een meerderheid van de politieke partijen stemde voor de motie van SP’er Jasper van Dijk.

De motie verzoekt de regering passende maatregelen te nemen tegen deze scholen. In het debat over het emancipatiebeleid dat onlangs in de Tweede Kamer plaatsvond, ontraadde de minister de motie, omdat de indruk wordt gewekt dat er niets wordt gedaan, terwijl dat volgens de minister wel het geval is. Het wordt uit de motie ook niet duidelijk wat met ‘passende maatregelen’ wordt bedoeld.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 april 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders