Home » Artikelen » Kamer steunt motie minder lesuren voor leraren

Kamer steunt motie minder lesuren voor leraren

Op 7 juni, tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032, heeft de Kamer gestemd over de motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA), waarin zij stellen dat leraren in po en vo minder uren moeten lesgeven. De vierde poging voor het indienen van deze motie is dan toch gelukt, omdat Loes Ypma, een van de PvdA-onderwijswoordvoerders in de Kamer, nu ook de motie ondertekend heeft.

De motie stelt voor om naar maximaal 20 lesuren voor een fulltime-docent in het voortgezet onderwijs en maximaal acht dagdelen voor een voltijds leraar in het basisonderwijs te streven. Zo hebben leraren meer tijd om hun onderwijsuren goed voor te bereiden en daarmee de kwaliteit van hun lessen te verhogen. Ook is er meer tijd voor onderwijsvernieuwing. De motie verzoekt de regering (OCW) met een uitgewerkt voorstel te komen, waarin ook de financiële consequenties worden uitgewerkt.
Staatssecretaris Dekker was altijd tegen dit voorstel, hierin gesteund door coalitiepartner PvdA. Het plan De nieuwe school, dat PvdA-leider Diederik Samsom in april schreef samen met een Rotterdamse schooldirecteur, was de aanleiding voor Van Meenen om toch nog een keer de motie in te dienen. In het plan staat dat het aantal te geven lesuren per week maximaal 20 lesuren van 50 minuten wordt, het Europees gemiddelde. Ook spelen de bevindingen van het onlangs gepubliceerde OESO-rapport mee, waarin staat dat Nederlandse leraren te veel lesgeven. Daardoor stemmen nu ook ChristenUnie en SGP voor.

Van Meenen: “Dit is een belangrijke stap voor beter onderwijs. Leraren krijgen genoeg tijd om goede en inspirerende lessen voor te bereiden voor hun leerlingen. Bovendien hebben leraren hierdoor meer tijd en aandacht voor de individuele leerling. D66 wil dat het kabinet snel met het voorstel aan de slag gaat, we hebben geen tijd te verliezen.”

Dekker schat in dat de plannen van Van Meenen/Ypma 3,3 miljard euro gaan kosten, geld dat er niet is. Volgens Van Meenen kan het aantal lesuren van leerlingen omlaag, omdat ze te veel les krijgen en te weinig leren. Daar zit volgens hem precies die ruimte voor vernieuwing.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 juni 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)