Home » Artikelen » Kamer stemt in met wetsvoorstel sociale veiligheid

Kamer stemt in met wetsvoorstel sociale veiligheid

De Tweede Kamer heeft op 26 maart ingestemd met het wetsvoorstel van Dekker dat scholen verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Schoolbesturen zijn verder verplicht een anti-pestcoördinator aan te stellen en de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren.

In het wetsvoorstel staat verder dat scholen een ‘gestandaardiseerd instrument’ moeten gebruiken om te meten hoe het ervoor staat met het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school. Dat moet tenminste een keer per jaar worden gebruikt. Dekker zegde in een eerder debat  toe dat hij scholen niet gaat verplichten welke anti-pestmethode zij moeten gebruiken. Scholen moeten wel kunnen aantonen dat zij werk maken van een sociaal veilige omgeving en zij moeten laten zien dat de door hen gekozen aanpak ervoor zorgt dat leerlingen zich veilig voelen op school.

En ruime meerderheid van de Kamerleden stemden voor: het CDA, de SGP en PVV stemden tegen. Voordat de Kamer stemde over het wetsvoorstel, kwamen er eerst drie amendementen aan bod. Alleen het amendement van Bisschop/Bergkamp haalde het. Zij wilden het woord ‘sociale veiligheid’ vervangen door ‘veiligheid’. In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Dekker zijn bezwaren tegen dit amendement en schrijft hij dat de betrokken Kamerleden het amendement inmiddels hebben aangepast. Onder veiligheid wordt nu de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen verstaan. De Kamer nam de motie van Vera Bergkamp (D66) aan waarin de regering wordt verzocht om een vraagbaak pesten te starten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020