Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kamer stemt in met wetsvoorstel sociale veiligheid

Kamer stemt in met wetsvoorstel sociale veiligheid

De Tweede Kamer heeft op 26 maart ingestemd met het wetsvoorstel van Dekker dat scholen verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Schoolbesturen zijn verder verplicht een anti-pestcoördinator aan te stellen en de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren.

In het wetsvoorstel staat verder dat scholen een ‘gestandaardiseerd instrument’ moeten gebruiken om te meten hoe het ervoor staat met het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school. Dat moet tenminste een keer per jaar worden gebruikt. Dekker zegde in een eerder debat  toe dat hij scholen niet gaat verplichten welke anti-pestmethode zij moeten gebruiken. Scholen moeten wel kunnen aantonen dat zij werk maken van een sociaal veilige omgeving en zij moeten laten zien dat de door hen gekozen aanpak ervoor zorgt dat leerlingen zich veilig voelen op school.

En ruime meerderheid van de Kamerleden stemden voor: het CDA, de SGP en PVV stemden tegen. Voordat de Kamer stemde over het wetsvoorstel, kwamen er eerst drie amendementen aan bod. Alleen het amendement van Bisschop/Bergkamp haalde het. Zij wilden het woord ‘sociale veiligheid’ vervangen door ‘veiligheid’. In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Dekker zijn bezwaren tegen dit amendement en schrijft hij dat de betrokken Kamerleden het amendement inmiddels hebben aangepast. Onder veiligheid wordt nu de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen verstaan. De Kamer nam de motie van Vera Bergkamp (D66) aan waarin de regering wordt verzocht om een vraagbaak pesten te starten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 april 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)