Home » Artikelen » Kamerlid Peters ontvangt pamflet ‘verloren’ kinderen met taalachterstand
Onderwijszorg Nederland luidt de noodklok

Kamerlid Peters ontvangt pamflet ‘verloren’ kinderen met taalachterstand

De Coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) presenteert op 4 oktober een pamflet om de groep ‘verloren’ kinderen met een grote taalachterstand te helpen. Aanleiding zijn nieuwe cijfers over kinderen met een ernstige lees- en spellingachterstand, maar geen diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Hiermee wil ONL bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid op latere leeftijd. CDA Tweede Kamerlid René Peters nam het pamflet in ontvangst: “Het is schrijnend om te zien dat er nu geen vanzelfsprekende hulp is voor deze groep kinderen. Ik sta dan ook achter de actie van ONL.”

Kinderen bij wie na het onderzoekstraject blijkt dat zij geen EED hebben, komen niet in aanmerking voor een vergoede behandeling onder de Jeugdwet. Uit onderzoek binnen ONL blijkt dat dit gaat om ongeveer 1 op de 5 kinderen. Landelijk zou het gaan om circa 3.500 kinderen. ONL pleit ervoor om ook deze kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, maar nu niet krijgen. Zij presenteren daarom tijdens de conferentie 10-jaar ONL het pamflet ‘Ieder kind kan leren lezen’.

Keynote spreker van de conferentie is prinses Laurentien van Oranje. Zij pleit in haar bijdrage voor het sluiten van de keten, door een structurele, grotere focus op preventie. Een fors aantal kinderen begint immers aan school met een taalachterstand, die moeilijk nog in te halen is. Door met alle relevante spelers vanuit een gedeelde missie te werken aan taalontwikkeling in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar, kan ervoor gezorgd worden dat in de toekomst alle kinderen zonder achterstand aan school beginnen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 oktober 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)