Home » Artikelen » Kamer en Dekker staan achter Richtlijn dyslexie

Kamer en Dekker staan achter Richtlijn dyslexie

Alle leden van de Vaste Kamercommissie onderwijs hebben in het Algemeen Overleg van 22 februari aangedrongen op betere afspraken over de verstrekking van dyslexieverklaringen. Het ligt in de verwachting dat staatssecretaris Dekker hierover het gesprek aangaat met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en met de beroepsorganisaties NIP en NVO.
 
“Het is belangrijk om heldere afspraken met de beroepsgroep te maken: waaraan moet een dyslexieverklaring voldoen en wie mag de diagnose stellen. Ik wil dit voor de zomer hebben afgerond”, stelde staatssecretaris Dekker op 22 februari tijdens het AO over onder andere dyslexie.
 
Het NKD liet al eerder weten dat alleen een stevige onderbouwing van de diagnose de wildgroei aan dyslexieverklaringen kan tegengaan. Het kwaliteitsinstituut streeft naar een keurmerk. Het voorstel van het NKD en beroepsorganisaties NIP en NVO: wijzig de verstrekking van dyslexieverklaringen; alleen zorgverleners met aantoonbare kennis van en ervaring in de dyslexiezorg mogen de diagnose dyslexie stellen. De dyslexieverklaringen moeten gebaseerd zijn op een volledig onderzoek met een diagnose waaruit ook een indicatie voor behandeling naar voren komt.
 
Het voorstel van de betrokken organisaties is om een Richtlijn Dyslexie op te stellen. In een Prezi (zie downloads) wordt uitgelegd wat de bedoeling is.
 
Wat de uiteindelijke afspraken worden, is nog niet duidelijk. Wel komen er betere afspraken.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 februari 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)