Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kamer dringt aan op instandhouding basis voor Nederlands onderwijs in buitenland

Kamer dringt aan op instandhouding basis voor Nederlands onderwijs in buitenland

Vlak voor het zomerreces heeft een groot deel van de Tweede Kamer steun betuigd aan het behoud van een basis voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Een motie van Tweede Kamerleden Lucas (VVD) en Mohandis (PvdA) werd aangenomen.

De motie van Lucas en Mohandis beoogt het volledig stopzetten van de subsidie voor het Nederlands onderwijs in het buitenland om te buigen naar een situatie waarin 2,1 miljoen euro subsidie overeind blijft voor de instandhouding van de kennisinfrastructuur en een vorm van ondersteuning van de scholen in het buitenland door NOB. De financiële dekking hiervoor zou volgens de motie gevonden kunnen worden door te schuiven binnen de overige 10 miljoen euro subsidie die NOB ontvangt voor de Europese Scholen. Staatssecretaris Sander Dekker wil hierover graag in gesprek gaan met Stichting NOB, mede om te bezien wat de precieze omvang van de budgetten zijn, de overgangsregelingen en de benodigde middelen. Een aantal weken geleden leek het er nog op dat de subsidie en steun vanuit de Nederlandse overheid aan het Nederlands onderwijs in het buitenland per 1 januari 2014 volledig zou vervallen. De subsidie aan de leerlingen, de ondersteuning van NOB en het inspectietoezicht zou abrupt worden stopgezet. Hoewel de 8,2 miljoen euro alsnog geschrapt wordt, wil de regering onder druk van de Tweede Kamer kijken of er een basis overeind gehouden kan worden uit andere budgetten.
NOB hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de exacte invulling van het behoud van de infrastructuur. De verwachting is dat NOB scholen in beperkte mate kan blijven ondersteunen met dienstverlening, maar aan de scholen geen subsidie meer kan verstrekken. Dit heeft voor de scholen grote gevolgen. Op welke manier het toezicht van de onderwijsinspectie zal worden ingevuld is nog niet bekend.

Gepubliceerd op: 27 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders