Home » Artikelen » Kamer benadrukt dat schooladvies leidend is

Kamer benadrukt dat schooladvies leidend is

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen kinderen alleen toelaten op basis van het basisschooladvies, tenzij de eindtoets in groep 8 hoger uitvalt dan dat advies. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin staat dat ouders hier duidelijk over moeten worden geïnformeerd.
 
De motie stond in het teken van de praktijk van met name een aantal gymnasia, die tegen de regels in voor de toelating van leerlingen eisen stelden op basis van de score op de eindtoets. Dat is wettelijk niet meer toegestaan en staatssecretaris Sander Dekker van OCW had al laten weten daartegen te zullen optreden. De PvdA noemde het opvragen van gegevens uit het leerlingvolgsysteem door het vo, wat nu gebeurt,  een lek in de wet. De eindtoets is een check om te zien of het schooladvies reëel is. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten leerlingen op het hoogst geadviseerde niveau accepteren. Dekker zegde toe na de zomer met een quickscan te komen om de eerste lessen te trekken uit de nieuwe regeling voor het schooladvies. Met deze toezegging komt hij tegemoet aan de wens van de PvdA om de evaluatie van de regeling, die over twee jaar voorzien was, naar voren te halen. 
Gepubliceerd op: 11 maart 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020