Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kabinet leert van fouten onderwijsvernieuwingen

Kabinet leert van fouten onderwijsvernieuwingen

Het kabinet erkent dat de overheid bij de invoering van onderwijsvernieuwingen (met name in het voortgezet onderwijs) fouten heeft gemaakt. Het kabinet staat nu een nieuwe, meer dienstbare aanpak voor in alle onderwijssectoren - met een hoofdrol voor de leerkracht en oog voor de verschillen tussen leerlingen - en wil daarmee het vertrouwen in het onderwijs herstellen.

De commissie Dijsselbloem onderzocht drie grote onderwijsvernieuwingen uit de jaren negentig (invoering vmbo, basisvorming en tweede fase) en kwam tot het oordeel dat deze vernieuwingen in te weinig tijd, met te weinig geld en met onvoldoende steun van het onderwijs zijn ingevoerd. Het onderwijs werd overladen met nieuwe ambities en wensen. De overheid combineerde deze goed bedoelde vernieuwingen met bezuinigingen, bemoeide zich met didactiek, had te weinig oog voor de positie van de meest kwetsbare leerlingen en wilde te snel te veel. De overheid heeft daarmee leerkrachten en leerlingen tekort gedaan.

Het kabinet neemt de adviezen van de commissie Dijsselbloem ter harte en besteedt nu meer aandacht aan taal en rekenen, versterkt de positie en beloning van leerkrachten en verscherpt het toezicht op (zeer) zwakke scholen. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van de medezeggenschap voor leerkrachten, ouders en leerlingen. De bewindslieden van OCW zien geen heil in nieuwe stelselwijzigingen om het onderwijs te verbeteren, maar willen met een gerichte en meer dienstbare aanpak scholen in staat stellen het beste uit leerlingen te halen. Scholen kunnen niet alle maatschappelijke problemen oplossen, maar moeten tegelijkertijd wel voldoende toegerust zijn om individuele problemen van leerlingen aan te pakken.

Toekomstige vernieuwingen en aanpassingen in het onderwijs worden anders in het vat gegoten: bij de voorbereiding ervan is veel meer oog voor de wetenschappelijke onderbouwing; via experimenten moet duidelijk worden hoe beleid in de praktijk uitpakt; ouders, leerkrachten en leerlingen zullen er nadrukkelijk bij betrokken worden en het kabinet zal expliciet duidelijk maken hoeveel geld er precies is voor een vernieuwing.

Gepubliceerd op: 11 juni 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)