Home » Artikelen » Kabinet: geen fusietoets voor praktijkonderwijs

Kabinet: geen fusietoets voor praktijkonderwijs

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het praktijkonderwijs vrij te stellen van de fusietoets.

De wetswijziging zou betekenen dat er geen goedkeuring nodig is voor een fusie waarbij een school betrokken is die alleen praktijkonderwijs aanbiedt. Gaat het om een fusie tussen twee scholen die naast praktijkonderwijs ook andere onderwijssoorten aanbieden, dan is de fusie alleen toetsplichtig voor de andere onderwijssoorten. Bij het bepalen van het aantal leerlingen dat een school na de fusie heeft, worden de leerlingen voor het praktijkonderwijs dan ook niet meegeteld.

Het praktijkonderwijs wordt vrijgesteld van de fusietoets omdat deze onderwijssoort het minste aantal leerlingen telt. In de Memorie van toelichting zegt staatssecretaris Dekker hierover: “De bedoeling van de wetgever is altijd geweest om fusies waarbij praktijkonderwijs een rol speelt uit te zonderen van de fusietoets. Het praktijkonderwijs is kleinschalig georganiseerd en heeft altijd slechts een beperkte invloed op de menselijke maat in het onderwijs.”
De wetswijziging maakt deel uit van het bredere wetsvoorstel ‘Wijziging van diverse onderwijswetten’. Bij goedkeuring door de Tweede Kamer treedt de wijziging op 1 augustus 2015 in werking.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 maart 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)