Home » Artikelen » Kabinet en sociale partners eens over uitwerking pensioenakkoord

Kabinet en sociale partners eens over uitwerking pensioenakkoord

 

Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken. De afspraken zijn een uitwerking van de AOW- en pensioenafspraken die werkgeversorganisaties en vakbonden op 4 juni 2010 hebben gemaakt.

Wat zijn de afspraken?

  • De AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar;
  • Het AOW-pensioen gaat omhoog vanaf 2013;
  • Mensen kunnen door een flexibele AOW kiezen wanneer ze stoppen met werken;
  • De aanvullende pensioenen worden meer schokbestendig gemaakt;
  • Het wordt voor oudere werknemers makkelijker gemaakt om door te werken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees het volledige persbericht:
Kabinet en sociale partners eens over uitwerking pensioenakkoord
Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

 

Gepubliceerd op: 10 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)