Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kabinet lanceert noodplannen voor lerarentekort grote steden

Kabinet lanceert noodplannen voor lerarentekort grote steden

De Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven komen met ‘noodplannen’ voor het lerarentekort in de vijf grote steden. Slob waarschuwt dat het onvermijdelijk is dat scholen het met minder leraren moeten bolwerken. Naast investeringen is een van de punten uit het plan het stimuleren van meer regionale samenwerking tussen schoolbesturen onderling en met lerarenopleidingen.

Eind volgende maand moeten er al noodplannen liggen voor Amsterdam en Den Haag. Daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Almere. In de plannen staat welke scholen het op dit moment het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen nu al kunnen nemen. In de noodplannen wordt ook bekeken of het nodig is om af te wijken van bestaande regelgeving en welke voorwaarden daarbij horen. De kwaliteit van het onderwijs en maatwerk staan hierbij voorop.

In het kader van de regionale aanpak van het lerarentekort komt er een investering van 30 miljoen euro in 2020 en 2021. De G4 ontvangen vier jaar lang 1 miljoen euro. Daarnaast gaat het om de bedragen die al in het convenant zijn afgesproken.

De noodmaatregelen moeten de dagelijkse stress van scholen wegnemen, zodat scholen de ruimte krijgen om zich te richten op oplossingen voor de komende jaren. Voor de langere termijn werkt het ministerie van OCW ook aan een nieuw bevoegdhedenstelsel, zodat leraren zich bijvoorbeeld meer kunnen specialiseren en het vak aantrekkelijker wordt. Ook werkt het ministerie aan toegankelijke en flexibele lerarenopleidingen. Begin 2020 komt er een centraal loket met alle informatie over routes naar het leraarschap.

Het ministerie wil samen met andere partijen zoeken naar oplossingen om het onderwijs ander te organiseren, met minder leraren dan we gewend zijn, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit. “Dat kan onder meer gaan om andere invullingen van onderwijstijd, gebruik van digitale leermiddelen ter ondersteuning van de leraar (zoals digitaal nakijken) en meer variatie in onderwijspersoneel.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 december 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)