Home » Artikelen » Jongeren slapen slecht door huiswerk, piekeren en mediagebruik

Jongeren slapen slecht door huiswerk, piekeren en mediagebruik

Jongeren tussen 12 en 24 jaar slapen slecht en te kort door huiswerk, piekeren en mediagebruik. Regels van ouders, over mediagebruik en een vaste bedtijd, blijken juist slaapgedrag te verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert onder 686 jongeren.

Piekeren blijkt sterk samen te hangen met slecht slapen. Jongeren piekeren over school, werk, sociale contacten en hun toekomst. Slecht slapen en in de avond nog bezig zijn met school of werk of mediagebruik hangen samen. Bijna alle jongeren (97,8 procent) geven aan een uur voor het slapen media te gebruiken, wat hen een erg wakker gevoel geeft. Van deze jongeren is 85 procent bezig met sociale media, 67,9 procent van de jongeren kijkt naar Netflix, 61 procent kijkt naar YouTube.

Oplossingen
Regels van ouders, over mediagebruik en een vaste bedtijd, blijken juist voor een verbeterde slaap te zorgen. In een op 6 maart gehouden kennissessie voor jongeren, samen met afgevaardigden van de Hersenstichting, GGD en VU, zijn oplossingen bedacht om jongeren beter te laten slapen. Aan 187 jongeren is gevraagd welke oplossingen zij als kansrijk zien. Om het piekergedrag te verminderen, willen jongeren tools leren om met piekeren om te gaan, dat de prestatiedruk vermindert en leren sociale media minder en anders te gebruiken. Als oplossing voor het feit dat jongeren slecht slapen door huiswerk, willen jongeren hulp bij het plannen. Ook vinden zij dat leraren te veel (onnodig) huiswerk opgeven.

Om schermgebruik vlak voor het slapen gaan te verminderen, zien jongeren het blokkeren of wegleggen van schermen als oplossing, maar dit vraagt volgens TeamAlert veel zelfdiscipline. Daarnaast vinden jongeren het belangrijk dat ze bewust worden gemaakt van de gevolgen van schermgebruik. Hoewel ze vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun schermgebruik, kunnen ouders bijdragen om het te verminderen. Jongeren willen samen met ouders de regels over slaapgedrag opstellen.

De resultaten van het onderzoek zijn op te vragen bij TeamAlert.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 april 2019

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)