Home » Artikelen » ’Jonge ouders willen andere schooltijden en flexibele vakanties’

’Jonge ouders willen andere schooltijden en flexibele vakanties’

Meer dan de helft van de jonge ouders heeft behoefte aan andere schooltijden in het basisonderwijs. Ook willen deze ouders graag flexibele schoolvakanties. Basisscholen komen daar steeds vaker al aan tegemoet. Ruim een kwart van de scholen heeft al nieuwe tijden ingevoerd of is van plan dat binnenkort te doen. Nog eens 55 procent van de scholen ziet mogelijkheden voor de toekomst.Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang. Nu al let één op de zes ouders bij het kiezen van de school op de schooltijden. Onder de jonge ouders is het vijf-gelijke-dagenmodel het meest bekend en het populairst.Veel jonge ouders (77 procent) zeggen ook gebruik te willen maken van de buitenschoolse opvang (bso). De meerderheid heeft een voorkeur voor de bso en de school op één locatie met één aanspreekpunt en waar gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Uit het onderzoek blijkt dat jonge ouders hun werk moeilijk kunnen aanpassen aan de school.   Slechts één op de vijf werkende moeders kan haar werktijden zelf indelen.VersnellingSinds 2010 is een duidelijke versnelling waarneembaar in het aanpassen van de schooltijden. In dat jaar stapten twee keer zoveel scholen als in 2009 over op nieuwe schooltijden. Daarbij verschuift de aandacht van het continurooster steeds vaker naar het vijf-gelijke-dagenmodel. Bijna de helft van de scholen (47 procent) die de komende jaren over wil gaan op andere schooltijden, heeft ook een voorkeur voor dit model. Het belangrijkste motief voor scholen om over te stappen op andere tijden, is de behoefte aan meer rust en regelmaat voor de kinderen. Ook een effectievere besteding van de lestijd is een belangrijke reden. In de praktijk blijken deze verwachtingen uit te komen. Hoewel een derde van de scholen aanvankelijk weerstand ervaart vanuit het personeel (34 procent), geven scholen ook aan dat invoering van andere schooltijden juist voor het personeel voordelen heeft opgeleverd, zoals meer tijd voor gezamenlijke scholing.Vooralsnog zijn het vooral de scholen in stedelijke gebieden die overgaan op andere tijden. De scholen die niets zien in andere schooltijden (20 procent), zijn vaker terug te vinden op het platteland. Tussen de denominaties (openbare, protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen) zijn geen verschillen waarneembaar.Flexibele vakanties zijn in het onderwijs nog niet officieel toegestaan. Volgend schooljaar gaan tien pilotscholen daarmee experimenteren.Meer informatie:www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Gepubliceerd op: 23 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021