Home » Artikelen » Jongens scoren iets hoger op eindtoets dan meisjes
Uitslagen Citotoets 2014

Jongens scoren iets hoger op eindtoets dan meisjes

De Citotoetsuitslagen zijn bekend. Basisschoolleerlingen behaalden in 2014 gemiddeld een score van 535, een resultaat dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo.

De adviezen passend bij de eindtoetsresultaten laten vrijwel hetzelfde beeld zien als vorig jaar: ongeveer evenveel leerlingen komen uit op de niveaus vwo, havo of een van de leerwegen in het vmbo. Jongens scoren nog altijd iets hoger op de eindtoets dan meisjes, maar de verschillen zijn wel iets kleiner geworden (resp. 535,1 om 534,9). Meisjes scoren gemiddeld hoger bij taal en jongens juist bij rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Ook het verschil tussen deze prestaties is dit jaar iets kleiner dan vorig jaar.
Eén jongen heeft alle tweehonderd opgaven van de toets goed beantwoord. Vier leerlingen maakten één fout. In totaal hebben 7.991 kinderen een standaardscore van 550 behaald. Deze leerlingen hebben in totaal negentien of minder fouten gemaakt in de tweehonderd opgaven. 

Fraude-onderzoek
Naar aanleiding van signalen uit het onderwijsveld onderzoekt de onderwijsinspectie momenteel mogelijke fraude en onregelmatigheden met Citotoetsen voor de basisschoolleerlingen van groep 8. Dit doet de inspectie jaarlijks, meestal naar aanleiding van afwijkende scores. Dat meldde de Volkskrant op dinsdag 11 maart. Een woordvoerder wil volgens het dagblad geen precieze cijfers of namen van ‘verdachte’ scholen geven, maar neemt meldingen van tipgevers over fraude en signalen van afwijkende toetsscores serieus. “Wij nemen het hoog op. Leerlingen kunnen hiervan de dupe worden”, aldus de inspectiewoordvoerder. Omdat basisschoolleerlingen de eindtoets met potlood invullen, is het nauwelijks na te gaan of leraren of schooldirecteuren de resultaten van de Citotoetsen bijwerken. “Een gummetje is zo gepakt”, aldus Cito.

Meer tijd
Vanaf 2015 wordt de Eindtoets basisonderwijs later in het schooljaar afgenomen, namelijk rond 20 april in plaats van medio februari. Een van de redenen voor dit besluit is dat het scholen meer tijd geeft om het juiste advies te formuleren. Ook drukt op deze manier de Cito-eindscore minder zwaar op de schoolkeuze, omdat de uitslag na de inschrijfdatum van de middelbare school bekend is.
 

Gepubliceerd op: 12 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)