Home » Artikelen » Inzet primaire arbeidsvoorwaarden CAO PO: niet wéér nullijn

Inzet primaire arbeidsvoorwaarden CAO PO: niet wéér nullijn

De vakbonden in het onderwijs, waaronder de AVS, hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra per brief gevraagd om overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden. Tegelijk is de inzet voor dit overleg - loonruimte vrij maken en niet opnieuw een nullijn - geformuleerd.

Met deze brief vragen de vakorganisaties in het primair onderwijs loonruimte vrij te maken, gezien de situatie waarin de sector al geruime tijd verkeert.
De laatste loonafspraken dateren alweer van 2009. De toenmalige minister van OCW wenste op dat moment al geen ‘generieke contractloonstijgingen’ meer af te spreken voor het po, aangezien de nullijn van het kabinet vanaf 2010 te verwachten was. Daarom werden in de sector de middelen voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling op basis van de tranche 2009 ingezet voor ‘intensivering en voortzetting van een aantal maatregelen uit het actieplan/convenant Leerkracht van Nederland’.
De vakorganisaties zijn van mening dat de sector primair onderwijs niet opnieuw met de nullijn kan worden geconfronteerd en vragen aan de bewindslieden om in ieder geval in 2012 open en reëel overleg te voeren en afspraken te maken over een goede loonontwikkeling.

De brief van de vakbonden de inzetbrief van de centrales als start voor het cao-overleg primaire arbeidsvoorwaarden zijn hieronder te downloaden:

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 februari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders