Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Inzet docent vo als vakdocent po verruimd

Inzet docent vo als vakdocent po verruimd

Vanaf schooljaar 2016-2017 is het wettelijk mogelijk dat docenten uit het vo als vakdocent mogen lesgeven in het po. De beperking dat een vo-docent alleen vreemde talen en enkele creatieve vakken in het po mag geven, is weggehaald.

De wetgeving is aangepast in het kader van het plan van aanpak Toptalenten: scholen hebben zo meer ruimte hun onderwijs flexibel in te richten. Door aanpassing van de wetgeving kunnen vanaf komend schooljaar ook vakken als geschiedenis of wiskunde door vakleerkrachten worden verzorgd.

De aangepaste wetgeving geeft nieuwe mogelijkheden voor scholen en samenwerking tussen po en vo. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over overstijgende projecten of extra aanbod voor leerlingen die meer aankunnen. De vakdocent mag alleen in zijn/haar eigen vak lessen verzorgen in het po. 

Gepubliceerd op: 23 september 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)