Home » Artikelen » In winterperiode geen ketenbepaling bij ziektevervanging

In winterperiode geen ketenbepaling bij ziektevervanging

In de maanden januari tot en met maart kunnen po-schoolbesturen ook dit schooljaar gebruikmaken van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor vervanging van zieke leerkrachten.
 
In deze wintermaanden geldt een uitbreiding van de ketenregeling voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs en schoolbesturen in het openbaar onderwijs die ervoor gekozen hebben vervangingsbeleid toe te passen. Voor onvoorziene vervanging kunnen scholen invalleerkrachten veertien dagen achter elkaar inschakelen zonder dat deze tijdelijke contracten resulteren in een dienstverband voor onbepaalde tijd. In de huidige wet staat dat leerkrachten zes tijdelijke contracten krijgen in drie jaar en dan een vaste aanstelling moeten aanbieden.
 
In het regeerakkoord is afgesproken dat in het primair onderwijs tijdelijke contracten voor invalkrachten voor vervanging wegens ziekte uitgezonderd zijn van de ketenbepaling. Maar deze afspraak is nog niet gewijzigd in de wet.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)