Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Invoering referentieniveaus taal en rekenen niet snel genoeg

Invoering referentieniveaus taal en rekenen niet snel genoeg

De invoering van de referentiekaders taal en rekenen gebeurt te langzaam, doordat de overheid nog te weinig regie neemt. Dat schrijven onder andere de PO-Raad en VO-raad in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Ze vragen de politiek snel knopen door te hakken over de vraag of er in groep 8 bijvoorbeeld sprake zal zijn van één centrale eindtoets of meerdere toetsen.

In het primair onderwijs is het volgens onder meer de sectororganisaties nog steeds onduidelijk hoe leerlingen voortaan moeten worden getoetst op taal en rekenen. “Scholen en leerlingen weten daardoor niet waar zij aan toe zijn en kunnen zich onvoldoende voorbereiden.” In de brief spreken de partijen hun zorgen uit over het implementatietraject referentieniveaus taal en rekenen. Vanaf 2015 moet daarmee worden gemeten hoe leerlingen presteren ten opzichte van vastgestelde referentieniveaus. Ondanks dat de invoering ervan onlangs werd uitgesteld tot 2015, vinden de briefschrijvers dat er meer nodig is ‘om negatieve gevolgen voor specifieke groepen leerlingen’ te voorkomen. Ze eisen snel duidelijkheid over onder andere de toetsing van leerlingen in het po en of er in groep 8 bijvoorbeeld sprake zal zijn van één centrale eindtoets of meerdere toetsen. Ook pleiten ze voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus voor bijvoorbeeld cognitief zwakkere leerlingen.
 

Gepubliceerd op: 12 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)