Home » Artikelen » ’Invoering functiemix verloopt voortvarend; ga zo door!’

’Invoering functiemix verloopt voortvarend; ga zo door!’

Het aantal LB-functies in het basisonderwijs al flink is toegenomen. De sociale partners, waaronder de AVS, zijn erg blij met deze ontwikkeling. Zij roepen schoolbesturen en directies/teams op door te gaan met deze voortvarende invoering.De meest gehanteerde criteria zijn het behalen van een onderwijsrelevant diploma en gespecialiseerde/verdiepende taken en verantwoordelijkheden, naast persoonlijke inzet en goed functioneren. Daarnaast vormt actieve participatie bij onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling als middel om de kwaliteit van zowel de leerkracht als de school te verbeteren een belangrijk criterium.Op 1 augustus van dit jaar moet in het basisonderwijs 16 procent van de leerkrachten in een LB-functie zijn benoemd en 1 procent in een LC-functie (de 1 procent LC-functies kunnen worden omgezet naar 3 procent extra LB-functies). In het speciaal (basis)onderwijs moet op 1 augustus van dit jaar 6 procent van de leerkrachten in een LC-functie zijn benoemd. Het realiseren van deze doelstellingen in 2011 is extra belangrijk vanwege de monitor 2011 en de daaraan gekoppelde toekenning van de tweede tranche middelen voor de invoering van de functiemix.Nieuwsbericht functiemix sociale partners.pdf

Gepubliceerd op: 23 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020