Home » Artikelen » Investeren in nieuwe directeuren

Investeren in nieuwe directeuren

De stichting Katholiek Onderwijs Noordoost Twente (KONOT) verwacht de komende jaren vijftien directievacatures op haar 24 scholen. We vroegen bestuurslid en portefeuillehouder personeel van de stichting, Rob Kroeze, wat KONOT onderneemt om dit op handen zijnde tekort tegen te gaan en hoe de stichting investeert in het aanwezige talent. "Samen met drie andere katholieke besturen in Twente hebben we een eigen talentontwikkelingsprogramma (TOP) voor aankomende adjuncten en directeuren gestart, een zogenaamde kweekvijver," vertelt Kroeze.

Download
Investeren in nieuwe directeuren

Gepubliceerd op: 10 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)