Home » Artikelen » Investeren in kwaliteit

Investeren in kwaliteit

Auteur: Ton Duif

Ik heb dit keer tot de uiterste deadline van Kader Primair gewacht in de hoop nog iets mee te kunnen nemen van de nieuwe voornemens van het 2e kabinet Rutte. Maar helaas, dat is me niet gegund. Het beetje wat tot nu toe naar buiten is gekomen gaat niet over onderwijs, maar om verdere bezuinigingen van 15 miljard euro in de komende kabinetsperiode. Dat voorspelt weinig goeds natuurlijk.

Wat we wel weten is dat de 30 miljoen euro voor professionalisering van schoolleiders overeind is gebleven. Het wordt nu zaak ervoor te zorgen dat dit geld ook echt bij schoolleiders terecht gaat komen. Dat is lang niet zeker. De normale systematiek zou zijn dat dit geld pondsgewijs in de lumpsum terechtkomt of in de Prestatiebox. Maar dat is riskant. Besturen moeten 65 procent van de Prestatiebox bij krimp mee nemen in de formatievergelijking, waardoor het geld in dat geval niet aan professionalisering wordt besteed maar  aan het behoud van werk gelegenheid. Daarnaast kampen veel besturen met forse tekorten op de lopende rekening.

Investeren in de schoolleiding is rechtstreeks investeren in onderwijskwaliteit; zie daarvoor de vele internationale, onafhankelijke onderzoeken zoals van McKinsey. Zorgelijk is dat sommige besturen ervoor kiezen te bezuinigen door schoolleiders te degraderen tot locatieleiders of door meerdere scholen onder één directeur te plaatsen. Deze Kader Primair gaat over goede bedrijfsvoering. Dat vereist natuurlijk niet alleen een gezonde financiële huishouding, maar ook verstandig besturen.

Gepubliceerd op: 1 november 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)