Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Internetconsultatie Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Internetconsultatie Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

De Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. Tot 2 april is het mogelijk om op deze internetconsultatie te reageren.

De ruimte van het bevoegd gezag om te beslissen over de toelating van deze leerlingen tot de school wordt ingeperkt, voor leerlingen ontstaat er een gelijke kans op doorstroom.

Het verwachte effect van dit wetsvoorstel is dat er een duidelijke, eenduidige systematiek voor de doorstroom vanuit vmbo tl en gl naar het havo komt, die leidt tot een gelijke behandeling van leerlingen en hen de mogelijkheid biedt door te stromen als ze dat kunnen en willen.

Dit wetsvoorstel richt zich primair op leerlingen en ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs, vmbo- en havoscholen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 maart 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)