Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Internetconsultatie over nieuwe functiebeschrijvingen primair onderwijs

Internetconsultatie over nieuwe functiebeschrijvingen primair onderwijs

De AVS roept al haar leden op om te reageren op de internetconsultatie over de nieuwe functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs. De internetconsultatie is verlengd tot donderdag 17 mei om 11.00 uur.

Het beroep van leraar is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Daarom zijn met leraren, schoolleiders en schoolbestuurders nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt voor leraren in het basis-, speciaal basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Zijn dit de goede beschrijvingen? Doen ze recht aan het werk en het takenpakket van de leraar? Stimuleren ze (door)groei en ontwikkeling? Maken ze het beroep van leraar in het primair onderwijs aantrekkelijker? Dat zijn onze vragen aan u.

De functiereeks voor leraren bestaat uit vier functieniveaus, te weten 1, 2, 3 en 4. In de reeks met conceptbeschrijvingen komt het werk van de huidige LA-leraar overeen met de Leraar op niveau 2. Niveau 2 is wat de AVS betreft de spilfunctie voor leraren in het basisonderwijs.

Uw input en antwoorden op de inhoud van de functiebeschrijvingen worden meegenomen naar de cao-onderhandelingen, waar we de functiebeschrijvingen definitief vaststellen. Daarnaast komen er nieuwe (hogere) salarisschalen die passen bij de zwaarte van de functies.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 mei 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders