Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting

Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting

Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het mogelijk te reageren op deze internetconsultatie.

In februari van dit jaar noemde minister Bussemaker van Onderwijs tijdens een debat over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht een instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden op hoofdlijnen van de begroting nog ‘een brug te ver’. Nu probeert het kabinet toch via een wetswijziging (WMS) te regelen dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) mag meebeslissen over de begroting van schoolbesturen. Tot nu toe heeft zij alleen adviesrecht en is het aan het schoolbestuur te bepalen of het dat advies overneemt.

Naast een algemene reactie op het plan vraagt het kabinet ook specifiek wat een wenselijke en concrete invulling zou kunnen zijn van het begrip ‘hoofdlijnen van de begroting’.
 
 

 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 mei 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)