Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Internetconsultatie in verband met Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Reageren voor 12 maart

Internetconsultatie in verband met Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen werknemers in het openbaar onderwijs niet langer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Het private arbeidsrecht geldt al voor het personeel dat werkzaam is in het bijzonder onderwijs. Tot 12 maart kan via een internetconsultatie gereageerd worden op dit wetsvoorstel.
 
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de invoering van het private arbeidsrecht voor personeel werkzaam in de openbare scholen en instellingen buiten discussie staat. De WNRA kan echter nog niet in werking treden, daar is aanpassingswetgeving voor nodig. Waar dus een reactie op wordt gevraagd is op het voorstel om alle openbare scholen en instellingen uit te sluiten van de Ambtenarenwet 2017. Zonder deze wijziging zou voor een beperkt deel van de openbare scholen en instellingen behalve het private arbeidsrecht ook deze nieuwe ambtenarenwet gaan gelden. Het streven is om de normalisering op 1 januari 2020 in werking te laten treden.
 
Het wetsvoorstel heeft onder andere tot gevolg dat de volgende regelingen ook gaan gelden voor het openbaar onderwijs:
-      de tweezijdige arbeidsovereenkomst
-      het private ontslagstelsel, zoals de preventieve ontslagtoets door het UWV of de kantonrechter
-      de zogeheten ketenregeling voor tijdelijke dienstverbanden en de transitievergoeding bij ontslag
-      de beroepsgang via de kantonrechter

Deze regelingen gelden nu al voor het bijzonder onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 februari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)