Home » Artikelen » Internetconsultatie AMvB Passend onderwijs
Reageren kan tot 29 maart aanstaande

Internetconsultatie AMvB Passend onderwijs

Onderdelen van de wet Passend onderwijs zijn uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De AMvB staat tot 29 maart online voor advies uit het veld. Iedereen kan reageren en zijn of haar visie geven op alle onderdelen, ook ouders en leerkrachten. Op 1 augustus 2014 treedt de AMvB Passend onderwijs in werking.

In de AMvB zijn onderwerpen uitgewerkt als: de voorwaarden waaraan het ontwikkelingsperspectief moet voldoen, de samenstelling van de landelijke geschillencommissie, het deskundigenadvies bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbao of het (v)so, het verplicht voeren van een overleg over de personele gevolgen van Passend onderwijs en de voorwaarden waaraan een orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) moet voldoen.

Doel van de consultatie is aan scholen en samenwerkingsverbanden in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te bieden in de nadere regels die gesteld zullen worden.

Ga voor de internetconsultatie naar www.internetconsultatie.nl/amvbpassendonderwijs.
 

Gepubliceerd op: 12 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders