Home » Artikelen » Internetconsultatie over Vervangingsfonds en Participatiefonds tot 13 mei

Internetconsultatie over Vervangingsfonds en Participatiefonds tot 13 mei

Er is een internetconsultatie over het wetsvoorstel over de beëindiging van het Vervangingsfonds en de hervorming van het Participatiefonds. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat het Vervangingsfonds op termijn wordt opgeheven. Het Participatiefonds krijgt een grotere rol bij het begeleiden van werkloze werknemers bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Scholen kunnen reageren tot 13 mei.

Het Vervangingsfonds gaat stoppen met het verevenen en vergoeden van vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel op scholen. Op den duur moet alle schoolbesturen deze kosten volledig zelf gaan dragen. Het moment van stopzetting wordt in overleg tussen de sociale partners, het Vf-bestuur en OCW bepaald.

De nieuwe systematiek van het Participatiefonds bestaat uit een vereenvoudigd en qua uitkomst beter voorspelbaar systeem voor het indienen en beoordelen van verzoeken om vergoeding van werkloosheidskosten. Het re-integratiebeleid wordt aangescherpt. Ook krijgt het Participatiefonds een taak gericht om het voorkomen van ontslag.
De wijze waarop kosten worden verrekend met schoolbesturen verandert. Dit loopt straks niet meer via een inhouding op de Rijksbekostiging door DUO, maar direct via een verrekening tussen besturen en het Participatiefonds.
 
Het streven is naar een inwerkingtreding per 1 augustus 2020.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)