Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Internationalisering integreren

Internationalisering integreren

Auteur: Susan de Boer

Om internationalisering een prominentere plek te geven in het onderwijs kun je bijvoorbeeld Engels op het rooster te zetten en leerlingen via eTwinning ervaringen laten uitwisselen met leeftijdsgenoten op partnerscholen in het buitenland. Om het op een samenhangende manier vorm te geven, is het belangrijk dat scholen een visie hierop ontwikkelen, vindt Freddy Weima. De Onderwijsraad pleit in zijn recente advies ‘Internationaliseren met ambitie’ bovendien voor een betere afstemming tussen de sectoren.

 “Het is belangrijk dat kinderen al op de basisschool internationale ervaringen opdoen”, zegt Weima, voorzitter van de directie van EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. “Internationalisering is goed voor een brede vorming en bereidt kinderen beter voor op het vervolgonderwijs en op de maatschappij van de toekomst.”
 
Andere levensstijlen
Internationalisering kan op verschillende manieren vorm krijgen: vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), internationale onderwerpen inbedden bij aardrijkskunde en geschiedenis, items uit het Jeugdjournaal bespreken, eTwinning – het via Skype contact onderhouden met partnerscholen in het buitenland – en leraren en schoolleiders ervaringen laten uitwisselen met buitenlandse collega’s. “Een belangrijk punt is dat internationalisering niet alleen gaat over mobiliteit”, zegt Weima. “Het gaat over in contact komen met andere culturen, andere talen, andere levensstijlen. Dat contact vindt ook plaats als er kinderen van Syrische vluchtelingen in de klas komen. En internationalisering is niet iets wat erbij komt, het wordt geïntegreerd. Zo kun je de gymlessen prima in het Engels verzorgen.”
 
Onderwijs2032
Samen met scholen wil EP-Nuffic een visie ontwikkelen op internationaliseringen in het funderend onderwijs. “In het hoger onderwijs heeft men een heldere visie op internationalisering, zowel vanuit de sector zelf als vanuit de overheid. In het basis- en voortgezet onderwijs is zo’n breed gedragen visie er nog niet. Er is dus ook geen samenhang. Er gebeurt wel veel op de scholen zelf, maar er is ook een infrastructuur nodig. Lang niet alle lerarenopleidingen zijn nu betrokken. Een visie is een basis van waaruit je samenhang kunt creëren.” Bouwstenen die EP-Nuffic voor deze visie wil aandragen zijn onder meer aandacht voor taal, aandacht voor internationalisering op de lerarenopleidingen, internationale inhouden in het curriculum en virtuele uitwisseling. “Je kunt het zo groot en zo divers maken als je wilt. Wij zien bij scholen, bij de sector als geheel en bij de overheid veel ambitie om met internationalisering aan de slag te gaan, zoals in het traject Onderwijs2032. Maar als we dit echt willen uitvoeren, moeten nog veel stappen worden gezet en daar zijn veel partijen bij nodig. Engels moet bijvoorbeeld vroeg aan de orde komen, en dat vraagt wat van lerarenopleidingen, zowel op de initiële opleiding als in nascholingstrajecten.
 
Ondersteuning
EP-Nuffic, een van de partners van de ESHA-conferentie die de AVS in oktober organiseert in Maastricht (zie kader), kan internationalisering in het onderwijs ondersteunen door uitwisselingsprogramma’s mogelijk te maken, cursussen en trainingen en het inbrengen van ervaringen. Weima: “Ook zijn we verbonden met organisaties die vvto stimuleren, zoals EarlyBird. Op dit moment zijn er ongeveer 1.150 scholen met vvto bezig en daarvan zijn er vijftig gecertificeerd. Hier valt nog veel winst te behalen.” De uitreiking van de jaarlijkse Orange Carpet Award is een stimulans voor scholen om met internationalisering aan de slag te gaan. Vorig jaar won een school in Den Bosch met een vvto-programma. Dit jaar gaat de prijs naar een school in Amsterdam die met internationale bedrijven op de Zuidas samenwerkt. “We hopen dat de prijs scholen inspireert. Er is niet één methodiek. Scholen kunnen hun eigen aanpak kiezen.”
Een uitdaging ziet Weima in het bereiken van de scholen. Er zijn ruim 6.500 basisscholen en maar zo’n 1.200 zijn bezig met internationalisering. “De AVS is een invloedrijke partner bij het bereiken van scholen in het funderend onderwijs. De ESHA-conferentie is bijvoorbeeld een belangrijk evenement, naast het ontwikkelen van een visie. Op basis daarvan kun je stimulerende activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Een belangrijke ontwikkeling is dat de arbeidsmarkt internationaliseert. Ook het middelbaar beroepsonderwijs krijgt daarmee steeds meer te maken.”
 
De commissie Duurzaam Vitaal van de AVS, nauw betrokken bij de organisatie van de ESHA-conferentie, gaat binnenkort scholen bezoeken en/of informeren over een aantal mogelijkheden voor internationalisering. Meer informatie: Richard de Grood, duurzaamvitaal2016@gmail.com

Gepubliceerd op: 1 juni 2016

Verschenen in

Kader Primair 10 (2015-2016) (Verder in dit nummer)

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)