Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Internationaal onderzoek naar werkomstandigheden in het onderwijs

Internationaal onderzoek naar werkomstandigheden in het onderwijs

De meeste leraren zijn intrinsiek gemotiveerd voor hun vak. Wel is het nodig om voor aantrekkelijke werkomstandigheden te zorgen. Dit blijkt uit Talis 2018, een internationaal onderzoek naar werk- en leeromstandigheden in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het internationale onderzoek Talis wordt iedere vijf jaar door de OESO uitgevoerd in landen over de hele wereld. Voorheen deed Nederland alleen mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Sinds 2018 is het onderzoek in Nederland ook uitgevoerd in groep 3 tot 8 van het basisonderwijs.

Leraren zijn vooral intrinsiek gemotiveerd voor hun beroep, blijkt uit het onderzoek. Wel moet gezorgd worden voor aantrekkelijke werkomstandigheden, met voldoende salaris en ontwikkelmogelijkheden, om die motivatie vast te houden. In Nederland vinden maar drie op de tien leraren in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs dat hun beroep gewaardeerd wordt door de maatschappij. In 2013 was dat in het voortgezet onderwijs nog 40 procent. Ook het OESO-gemiddelde laat een dalende ontwikkeling zien.

Uit Talis 2018 blijkt onder meer dat leraren graag extra ondersteuning zouden willen hebben voor het begeleiden van leerlingen met een specifieke leerbehoefte en voor het verlichten van de administratieve lasten. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de leraren in Nederland vinden dat zij tijdens hun opleiding onvoldoende bagage hebben meegekregen voor klassenmanagement. Dit geeft bijna de helft van de leraren in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan. Voor veel leraren is hun beroep niet de eerste keuze geweest. Dat geldt in Nederland voor bijna de helft van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor één op de drie leraren in het basisonderwijs.

Veel landen kampen met een (aankomend) lerarentekort. In Nederland geeft 21 procent van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan dat zij op hun school een tekort hebben aan gekwalificeerde leraren. Dat is hetzelfde als het OESO-gemiddelde, maar tussen de landen zijn grote verschillen. In Vlaanderen geeft 34 procent van de schoolleiders in het vo dit aan, in Engeland 38 procent, in Frankrijk 36 procent en in Finland 2 procent. Van de schoolleiders in het basisonderwijs in Nederland zegt iets meer dan een kwart (27 procent) te kampen met een lerarentekort.

Het eindrapport TALIS 2018 verschijnt in twee delen. Op 19 juni 2019 publiceerde de OESO deel 1 ‘Teachers and School Leaders as Lifelong Learners’. In het voorjaar van 2020 volgt deel 2 van het eindrapport met de titel ‘Teachers and School Leaders: Valued Professionals’.

In een Kamerbrief verbinden de ministers Slob en Van Engelshoven verschillende uitkomsten uit het onderzoek met het Nederlandse onderwijsbeleid. Zo geven zij onder meer aan welke beleidsmaatregelen zij hebben genomen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en om zij-instroom te stimuleren.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 juli 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders