Home » Artikelen » Inspiratie op internationaal niveau
Esha-conferentie 2016 in Nederland

Inspiratie op internationaal niveau

Auteur: Femke Bakkeren

De tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) vond eind oktober plaats in Dubrovnik, Kroatië. Rond dezelfde tijd werd bekend dat Nederland in 2016 gastland zal zijn voor deze internationale bijeenkomst. Een uitgelezen kans voor Nederlandse schoolleiders om inspiratie op te doen.

Ruim vijfhonderd leidinggevenden van scholen uit 27 landen waren afgelopen herfst van de partij tijdens de ESHA-conferentie in Kroatië. Met keynote sprekers, rondetafelgesprekken en workshops werden de aanwezigen tijdens de tweeëneenhalve dag durende conferentie op de hoogte gebracht van innovatieve en internationale ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook de AVS streek met een delegatie in Dubrovnik neer. Hoe het was? “Vooral erg inspirerend”, aldus deelnemende schoolleiders Marije Hertroijs en Koen Elbers.
Hertroijs, directeur van De Berkenschutse in Heeze, een school met leerlingen tussen de vier en twintig jaar oud met een niveau van ‘zeer moeilijk lerend’ tot en met havo/ vwo, is sinds een jaar in dienst in Heeze. Ze vond de conferentie een mooie gelegenheid om te netwerken en informatie te vergaren. “Hoe gaan ze bijvoorbeeld in andere landen om met de speciale doelgroepen die wij op school hebben?” Doelend op de unieke expertise van haar school; onderwijs gericht op langdurig zieke kinderen – met name epilepsie – en havo/vwo-leerlingen met autisme.

Stof tot nadenken
De conferentie bood veel stof tot nadenken. Hertroijs: “Er waren een paar bijzonder inspirerende sprekers zoals Pasi Sahlberg uit Finland en de Britse Toby Salt.” Reisgenoot Koen Elbers, directeur van openbare basisschool Meander in Heiloo, vult aan: “Er waren veel momenten waarbij je dacht: daar moet ik wat mee. Bijvoorbeeld de oneliner ‘We are hitting the target, but we are missing the point’. Dat zie je ook internationaal terug. Zijn we niet te druk met de administratie, de toetsen en de inspectie?”
Er was veel ruimte voor informele uitwisseling buiten het programma om, vertelt Hertroijs. “Die persoonlijke contacten maakten het erg waardevol. Bijzonder dat je ondanks de grote verschillen tussen de deelnemende landen en de individuele deelnemers – van schoolleiders met tien werknemers tot en met directeuren uit enorm grote onderwijsorganisaties – toch met dezelfde thema’s bezig bent. En met dezelfde vragen worstelt: hoe bied je kwaliteit in het onderwijs, hoe houd je het betaalbaar, hoe ga je om met bijzondere doelgroepen en wat is goed leiderschap?” De meer concrete verhalen en voorbeelden op de conferentie zetten Elbers’ eigen situatie weer in een ander perspectief, zegt hij. “En dat was erg leerzaam. Zo zag je bijvoorbeeld dat we het wat betreft de technische mogelijkheden erg goed hebben in Nederland, maar er valt nog veel te halen op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs.” Hertroijs en Elbers zijn weer terug in Nederland, maar de opgedane kennis en inspiratie werkt nog wel even door. “De conferentie biedt nieuwe gespreksstof om met mijn team en het bestuur aan tafel te gaan”, aldus Elbers. “Bijvoorbeeld om over kunst- en cultuuronderwijs te praten.”

Gelijkgestemden
De twee schoolleiders noemen de conferentie dan ook een aanrader. Elbers: “Er is bij zo’n bijeenkomst eindelijk eens echt tijd om met gelijkgestemden te praten, los van de normale agenda en de dagelijkse gang van zaken op school.”
Daar draait het ook om, vertelt Fred Verboon, directeur van ESHA. Elkaar op internationaal niveau ontmoeten, elkaar inspireren en vooral van elkaar leren. En vervolgens in internationaal perspectief een visie ontwikkelen. “Welke innovaties werken wel en welke niet? Tegen welke uitdaging loop je op en hoe pakken ze dat in andere landen aan?” ESHA werd ruim 25 jaar geleden opgezet en telt inmiddels zo’n veertig leden (verenigingen voor schoolleiders) uit dertig Europese landen. ESHA poogt de kwaliteit van het onderwijs en het vak van schoolleider te verbeteren. Ook heeft de vereniging sinds drie jaar nauwere banden met Brussel. Zo zijn er projecten voor de Europese Commissie opgezet en worden de belangen van schoolleiders in Europa behartigd. De afgelopen jaren is voormalig AVSvoorzitter Ton Duif voorzitter van ESHA geweest; hij heeft op het congres in Dubrovnik afscheid genomen.

Om de twee jaar worden schoolleiders uitgenodigd deel te nemen aan een internationale ESHA-conferentie. Twintig jaar geleden was het al eens de beurt aan Nederland om schoolleiders te ontvangen, straks in 2016 volgt de tweede bijeenkomst in ons land (zie kader). Een mooie kans voor schoolleiders om naar Maastricht te komen om hun innovatiestrategie op internationaal niveau te toetsen en te slijpen, zegt Verboon. “Het basisonderwijs kan bijvoorbeeld nog wat leren van Scandinavië, waar traditioneel lesgeven plaatsmaakt voor interactief lesgeven. En hoe gaan andere schoolleiders om met de weerstand van veel leraren tegen veranderingen? Hoe positioneer je je als school in een krimpende markt en wat betekent dat voor je werving?” Onderwerpen genoeg, aldus de directeur. Nieuw voor de ESHA-conferentie in Maastricht is het maatwerk. “We willen vóór de conferentie van start gaat in kaart brengen welke vraagstukken en interessegebieden er leven en daar de sprekers op afstemmen. Ook willen we schoolleiders samenbrengen; wat heb je te bieden en wat heb je nodig?”

Denktank 2016
De twee Kroatië-gangers zitten inmiddels in een denktank voor de conferentie in 2016. Hertroijs vertelt dat ze het mogelijk wat kleinschaliger gaan aanpakken. “Dus niet een groepsbezoek aan een school, maar deelnemers de kans geven om één-op-één mee te lopen met een Nederlandse collega bijvoorbeeld.” Elbers verwacht niet alleen buitenlandse schoolleiders te kunnen inspireren in Maastricht, maar ook – of misschien wel juist – zijn Nederlandse collega’s. “Vanwege de locatie zal de conferentie hopelijk voor meer schoolleiders haalbaar en toegankelijk zijn.”

Meer weten?
Kijk voor foto’s en workshopmaterialen van de ESHA-conferentie in Dubrovnik op http://eshaconferencedubrovnik.com/photo-gallery en http://eshaconferencedubrovnik.com/workshop-materials.
Kijk voor meer informatie over ESHA op www.esha.org. Abonneren op het tienjaarlijkse ESHA-magazine (digitaal) kan via www.esha.org/eshamagazine.

 

Gepubliceerd op: 1 december 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 4 (2014-2015) (Verder in dit nummer)

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)