Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Inspiratiebijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

Inspiratiebijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en mbo in 2019 gezamenlijk aan te pakken. Op 11 februari is er een verdiepingsbijeenkomst in Utrecht, een initiatief van het UWV, het Participatiefonds, OCW, het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, en verschillende opleidingen.

De verdiepingsbijeenkomst ‘Vergroten van de Vijver’ vindt plaats in Utrecht van 13.00 – 16.30 uur. Deelnemers ontmoeten andere partijen, die ook plannen hebben om leraren aan te trekken. Op het programma staan kennisdeling, workshops intensivering aanpak en verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking.

Het Arbeidsmarktplatform PO kan ondersteunen bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Hun regioadviseurs kunnen de aanvrager in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen in de buurt. Het platform heeft ook voorbeelden van eerdere regionale initiatieven verzameld.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 januari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)