Home » Artikelen » Inspectie voert simulatieonderzoeken uit onder samenwerkingsverbanden

Inspectie voert simulatieonderzoeken uit onder samenwerkingsverbanden

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zorgplicht op 1 augustus 2014, voert de inspectie dit schooljaar simulatieonderzoeken uit bij alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

De inspectie zal bij elk samenwerkingsverband een kwaliteitsonderzoek nabootsen, ook bij samenwerkingsverbanden die nog niet volledig zijn ingericht. De inspectie wil hiermee de kwaliteitsontwikkeling van samenwerkingsverbanden stimuleren en toezicht houden op de ontwikkeling van de verbanden. Ook kan de inspectie op deze manier de eigen indicatoren van het onderzoek toetsen op hun bruikbaarheid.

De inspectie bezoekt ieder samenwerkingsverband met een toezichtteam, bestaande uit drie inspecteurs: een inspecteur van de betrokken sector, een inspecteur van de sector (voortgezet) speciaal onderwijs, een inspecteur van de Directie Rekenschap.
De inspectie baseert zich bij een simulatieonderzoek op het toezichtkader samenwerkingsverbanden po/vo passend onderwijs.

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Gepubliceerd op: 24 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)