Home » Artikelen » Inspectie telt veel te veel zorgleerlingen

Inspectie telt veel te veel zorgleerlingen

"Kabinet de fout in met groei zorgleerlingen", kopt de Volkskrant op 10 mei, maar dit was al eerder bekend. De inspectie heeft op 1 augustus 2009 veel meer zorgleerlingen geteld dan er daadwerkelijk zijn, zo blijkt uit een brief die inspectie eerder aan de minister heeft gestuurd.

Veel zorgleerlingen zijn `dubbel´ geteld. Rugzak leerlingen die in het SBO zitten zijn op 1 augustus 2009 dubbel geteld en leerlingen met een eigen leerlijn (aannemelijk is dat vrijwel alle rugzakleerlingen een eigen leerlijn hebben) zijn ook dubbel geteld. Een grove rekensom wijst uit dat er in het primair onderwijs bijna 20.000 zorgleerlingen teveel zijn geteld. Ook is een rekenfout gemaakt bij het percentage leerlingen dat in het LWOO zit, erkent de inspectie. Er is uitgegaan van 11,7 procent, maar dat is daadwerkelijk 10,2 procent.

De enorme groei van zorgleerlingen die steeds wordt aangehaald om de 300 miljoen bezuiniging op passend onderwijs te rechtvaardigen, valt dus enorm mee. Op 26 april is de brief in de Tweede Kamer aan de orde geweest. De berekeningen omtrent zorgleerlingen komen opnieuw aan de orde in het Algemeen overleg Passend onderwijs in juni. De AVS richt zich nu geheel op dat overleg. Gewapend met argumenten en informatie uit de werkbijeenkomst Passend onderwijs voor schoolleiders die op 31 mei wordt gehouden.

 Brief van de inspectie

Gepubliceerd op: 10 mei 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders