Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Inspectie SZW controleert werkstress op scholen

Inspectie SZW controleert werkstress op scholen

De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) heeft aangekondigd dat zij in de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 controles bij onderwijsinstellingen gaat uitvoeren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers.

Onder de psychologische arbeidsbelasting valt de algemene benaming werkstress. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, agressie en geweld of een combinatie daarvan. Het kan leiden tot verzuim, uitval en lagere productiviteit.
Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken. De Inspectie SZW zal de komende periode controleren of scholen genoeg doen tegen werkstress bij werknemers. Scholen die worden gecontroleerd zijn met een aankondigingsbrief geïnformeerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 september 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)