Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Inspectie publiceert bijgewerkt toezichtkader
Per 1 augustus 2012

Inspectie publiceert bijgewerkt toezichtkader

De Inspectie van het Onderwijs heeft het geüpdatete toezichtkader voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd. Het geldt vanaf 1 augustus 2012.

De actualisering houdt onder andere in dat de inspectie voortaan ook toezicht houdt op de uitvoering van de medezeggenschap op scholen en op de Wet overige OCW-subsidies. En als de inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs ernstig of langdurig tekortschiet, informeert zij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de school staat. Dit onderdeel wordt toegevoegd aan de interne werkprocessen van het risicogestuurde toezicht.

Het bijgewerkte toezichtkader is te downloaden via www.onderwijsinspectie.nl en hieronder.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 juni 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)