Home » Artikelen » Inspectie onderzoekt kwaliteit voor- en vroegscholen

Inspectie onderzoekt kwaliteit voor- en vroegscholen

Signaalgestuurd toezicht
Sinds 1 augustus 2010 houdt de Inspectie van het Onderwijs structureel toezicht op de kwaliteit van voor- en vroegscholen, als gevolg van de invoering van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE).

De komende jaren onderzoekt de inspectie bij alle Nederlandse gemeenten de kwaliteit van de locaties die gesubsidieerde Voor- en Vroegschoolse Educatie bieden (de VVE-bestandsopname). De locatierapporten en het eindrapport van iedere gemeente wordt gepubliceerd op de website van de inspectie. Zodra de bestandsopname in een gemeente is afgerond, schakelt de inspectie over op signaalgestuurd toezicht. Hierbij spreekt ze in principe jaarlijks met een gemeente af over welke VVE-onderwerpen en op welke locaties specifi ek VVE-toezicht wordt gehouden. Zodra peuters met het risico op een taalachterstand naar de basisschool gaan, loopt de voorschoolse educatie (educatieve programma´s en extra begeleiding omtrent het spelenderwijs leren van de Nederlandse taal) bij de peuterspeelzaal of kinderopvang over in de vroegschoolse educatie. De vroegschoolse educatie loopt tot groep 3.

Gepubliceerd op: 9 september 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)