Home » Artikelen » Inspectie maakt concept waarderingskaders 2017 openbaar

Inspectie maakt concept waarderingskaders 2017 openbaar

De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht. Het nieuwe toezicht dat de inspectie vanaf augustus 2017 wil invoeren, is gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen. De concepten van de nieuwe waarderingskaders heeft de Inspectie op haar site gezet.

De twee pijlers van het nieuwe toezicht komen terug in het nieuwe onderzoekskader. Dat onderzoekskader kent een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). De waarderingskaders van de verschillende sectoren (po, vo, so en mbo) zijn op elkaar afgestemd. De waarderingskaders verschillen alleen als de specifieke sectorwetgeving of de aard van de onderwijssector daarom vraagt.

De inspectie begint donderdag met een internetconsultatie.

Gepubliceerd op: 24 november 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)