Home » Artikelen » Inspectie: huidige beoordelingssystematiek voldoet

Inspectie: huidige beoordelingssystematiek voldoet

Meer gedetailleerde informatie over het opleidingsniveau van ouders leidt niet per definitie tot een zorgvuldigere beoordeling van basisscholen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs.

Bij het beoordelen van de opbrengsten van scholen, gebruikt de inspectie nu nog ‘het percentage leerlingen met een leerlinggewicht’. Bij het bepalen van het leerlinggewicht wordt alleen rekening gehouden met ouders met het laagste opleidingsniveau. Critici van deze manier van beoordelen, stellen dat deze methode voor basisscholen met veel gewogen leerlingen te streng uitpakt.

Het nauwkeuriger bijhouden van het opleidingsniveau van ouders is wenselijk als je de verschillen in leerresultaten tussen scholen wilt kunnen verklaren. De onderwijsinspectie concludeert na verkenning echter dat de meerwaarde van een aangepaste beoordelingssystematiek niet opweegt tegen de lastenverzwaring voor basisscholen die een nieuwe aanpak met zich mee zou brengen. De registratie van het opleidingsniveau van alle ouders leidt voor scholen namelijk tot meer administratieve handelingen. Ook zou het systeem van beoordeling door een groter aantal variabelen minder transparant worden.

De inspectie hecht daarom meer belang aan het versterken van de professionele dialoog met de schoolbesturen. Schoolbesturen kunnen in gesprek gaan met de inspectie als zij van mening zijn dat de beslisregels vanwege bijzondere of ongewone omstandigheden in de leerlingbevolking niet adequaat zijn voor hun school. Indien wenselijk kan de inspectie in zo’n geval afwijken van de beslisregels.

Het inspectierapport 'Differentiatie van het opleidingsniveau van ouders bij het beoordelen van opbrengsten van basisscholen' is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021