Home » Artikelen » Inspectie gaat zich focussen op regio’s

Inspectie gaat zich focussen op regio’s

Jaarwerkplan 2010
In 2010 gaat de onderwijsinspectie - op basis van secundaire analyses - in vijf regio´s rapportages maken waarin de kwaliteit van het primair onderwijs in dat gebied in kaart wordt gebracht. De uitkomsten worden aangeboden aan de onderwijs- en gemeentebestuurders in die regio.

In de regiorapportages gaat het om knelpunten met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, en om bijzondere onderwerpen die de aandacht verdienen. Waar mogelijk wordt er ook ingegaan op bevindingen op het terrein van vroeg- en voorschoolse educatie, de relatie met jeugdzorg en de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijskundig leiderschap en het leraarschap in de regio. De inspectie kondigt deze aanpak aan in het Jaarwerkplan 2010. Daarin worden alle onderwerpen genoemd waar de inspecteurs hun licht over laten schijnen, zoals rekenonderwijs of burgerschap. De resultaten worden soms in specifieke rapportages verwerkt, maar vaak ook in het Onderwijsverslag.

Gepubliceerd op: 29 oktober 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)