Home » Artikelen » Inspectiebezoek krijgt ruime voldoende van schoolbesturen

Inspectiebezoek krijgt ruime voldoende van schoolbesturen

Ruim 90 procent van de besturen en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs zijn positief gestemd over de bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs aan hun scholen. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek van de inspectie.

Alle besturen en schoolleiders in het po en vo die door de inspectie bezocht zijn, werden bevraagd op hun ervaringen met de inspectie. Uit het tevredenheidonderzoek over schooljaar 2011/2012 blijkt dat ruim 90 procent van de ondervraagde scholen (zeer) tevreden is over het inspectiebezoek. Scholen waarderen de duidelijkheid van het doel en de opzet van het onderzoek. Ook zijn scholen (zeer) tevreden over de deskundigheid van de inspecteur. Over de openheid en het wederzijds respect is in de sectoren po en vo zelfs meer dan 70 procent van de scholen zeer tevreden. Driekwart van de scholen ervaart een positief resultaat van het inspectiebezoek, het gaat dan vooral om het concreet in kunnen zetten van verbeteractiviteiten als ook een versterkt urgentiebesef bij het team.

Kritiek
Het percentage ontevreden scholen is in elke sector lager dan 4 procent. Een punt van kritiek vinden besturen dat er te veel nadruk ligt op leerprestaties en te weinig op andere vaardigheden. Ook zijn de besturen ontevreden over de verschillen in oordeel tussen inspecteurs en (voor sommige sectoren) het beeld dat het rapport geeft van de school. Ook zijn scholen kritisch over de verhouding tussen de tijd die in het onderzoek is geïnvesteerd en de opbrengst van het onderzoek voor de school. Opvallend is dat nog niet alle besturen de resultaten van het bezoek en/of rapport bespreken met hun scholen. Wel is de verantwoording naar de besturen toegenomen. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)