Home » Artikelen » Inspectie verandert procedure aanmelding Excellente School

Inspectie verandert procedure aanmelding Excellente School

Scholen die zich willen aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2019 moeten al over de waardering ‘Goed’ beschikken of deze voor 30 september aanvragen bij de inspectie.

Volgens het nieuwe Onderzoekskader 2017 hebben scholen de waardering ‘Goed’ nodig vóórdat zij zich aanmelden voor het traject Excellente Scholen. Dit is anders dan eerdere jaren: toen kon een school zich aanmelden zonder dat de school al over de waardering ‘Goed’ beschikte. In de maanden na de aanmelding voerde de inspectie dan een onderzoek naar ‘Goed’ uit. Scholen die in aanmerking willen komen voor het predicaat  ‘excellent’ moeten zich uiterlijk 30 september aanmelden bij de inspectie.

Scholen die in 2015 een onderzoek van de inspectie hebben gehad in het kader van het traject Excellente Scholen kunnen er niet van uitgaan dat hun waardering ‘Goed’ hetzelfde is als het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt volgens het onderzoekskader 2017.

In het onderzoekskader staat aan welke normen een school moet voldoen om de waardering Goed te krijgen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 september 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders