Home » Artikelen » Inspectie gaat strenger toezien op naleving zorgplicht

Inspectie gaat strenger toezien op naleving zorgplicht

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaat toezicht houden op het naleven van de zorgplicht Passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend opgetreden.

Op grond van de Wet Passend onderwijs dienen de scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier Passend onderwijs te realiseren. De kern van de wet is de zorgplicht voor Passend onderwijs. Scholen moeten deze zorgplicht vervullen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat deze leerlingen altijd een passende plek krijgen.

De zorgplicht Passend onderwijs heeft drie doelen:
- verantwoordelijkheden helder beleggen;
- ouders ontlasten;
- thuiszitten voorkomen.

De zorgplicht is een resultaatsverplichting (dus geen inspanningsverplichting) die zich richt op een school en niet op het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan wel bemiddelen bij het vinden van een plek voor een leerling die de school zelf niet kan plaatsen.

De Inspectie van het Onderwijs geeft op haar website aan hoe gehandeld wordt als de zorgplicht niet wordt nageleefd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 oktober 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)