Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Inschrijving subsidie voor ‘Effecten Gezonde School-aanpak’ geopend

Inschrijving subsidie voor ‘Effecten Gezonde School-aanpak’ geopend

ZonMw, die gezondheidsonderzoek financiert en stimuleert, stelt subsidie beschikbaar voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. Een samenwerkingsverband tussen één of meerdere onderzoeksorganisaties, meerdere GGD’en en scholen kan tot 20 maart 2018, 14:00 uur een subsidieverzoek indienen.

Doel van deze subsidieoproep is inzicht te krijgen in wat werkt en hoe het werkt, werkzame elementen, succes- en knelpunten en randvoorwaarden. Onderzocht worden scholen en GGD’en die werken met (varianten van) de aanpak Gezonde School. De focus daarbij ligt op het evalueren van inhoud, bereik en haalbaarheid van de aanpak en van effecten van de aanpak op schoolniveau en leerlingniveau. Scholen, GGD’en, JGZ- instellingen en gemeenten kunnen met de resultaten een goed onderbouwde keuze maken voor onderdelen van Gezonde School die passen bij de lokale context en mogelijkheden.

Budget
In totaal is maximaal 800.000 euro beschikbaar voor één onderzoeksproject met een looptijd van maximaal 48 maanden. Dit bedrag is uitsluitend bedoeld voor de financiering van de uitvoering van het onderzoek. De uitvoering van de Gezonde School aanpak kan niet uit dit budget worden gefinancierd.
 
Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst op 8 februari 2018 wordt deze subsidieoproep verder toegelicht en presenteren de leden van het landelijke programmateam Gezonde School de Gezonde School-aanpak. Ook passeren een aantal voorbeelden de revue, worden tips en tricks gedeeld en kunnen vragen worden beantwoord over de subsidieoproep.
Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 januari 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)