Home » Artikelen » Inschrijving KvK: vestigingen vóór 14 maart 2010

Inschrijving KvK: vestigingen vóór 14 maart 2010

Verenigingen en stichtingen (schoolbesturen) moeten al hun vestigingen uiterlijk 14 maart 2010 in het nieuwe Handelsregister hebben ingeschreven. De oorspronkelijke deadline van 1 januari 2010 was niet haalbaar, doordat bij de Kamer van Koophandel (KvK) vertraging was ontstaan in de verzending van de informatiebrief aan de schoolbesturen. De KvK zal de brief nu naar verwachting in februari 2010 versturen.

Handelsregister
De Kamer van Koophandel heeft sinds 1 juli 2008 een nieuw Handelsregister. In dit register zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland opgenomen. Het Handelsregister maakt deel uit van een stelsel van acht basisregistraties (o.a. de Gemeentelijke Basisadministratie en het kadaster). Het koppelen van de basisregistraties zorgt ervoor dat de overheid altijd beschikt over betrouwbare en actuele gegevens.

Handelsregister en onderwijsinstellingen
Verenigingen en stichtingen (schoolbesturen) staan al als rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister. De nieuwe Handelsregisterwet verplicht hen echter om ook al hun vestigingen in te schrijven in het Handelsregister.
In februari 2010 ontvangen zij daarover een brief van de KvK. De inschrijving moet 14 maart 2010 afgerond zijn. Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun inschrijving in het Handelsregister. Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun inschrijving in het Handelsregister. Onderwijsinstellingen anders dan een vereniging of stichting ontvangen op een later moment een brief van de KvK.

Medio 2010 BRIN gekoppeld
Wijzigingen in hun authentieke gegevens moeten instellingen zowel aan de KvK als aan OCW doorgeven. Dit betekent een tijdelijke verhoging van de administratieve lasten van instellingen. Medio 2010 komt daar verandering in. De BRIN-registratie van OCW wordt dan gekoppeld aan het Handelsregister. Vanaf dat moment hoeven onderwijsinstellingen hun authentieke gegevens alleen nog maar aan de KvK door te geven. Aanvullende gegevens moet OCW echter altijd bij het veld opvragen.

 

 

Gepubliceerd op: 25 januari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders