Home » Artikelen » Inschrijving WMS congres 2019 geopend
'Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking'

Inschrijving WMS congres 2019 geopend

Het 13e WMS congres vindt plaats op woensdag 27 november a.s. Het thema is dit jaar 'Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking'. De inschrijving is inmiddels geopend.

De landelijke (onderwijs)organisaties waaronder de AVS en een aantal deskundigen uit de praktijk verzorgen inspirerende workshops, sessies en lezingen, waaruit je een keuze kunt maken. Een deel daarvan sluit aan bij het thema, maar ook actuele ontwikkelingen komen aan bod.

Keynote speaker is Boris van der Ham, oudpoliticus, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Als democratieactivist en oud-Kamerlid weet Van der Ham als geen ander hoe belangrijk samenwerking is. Van der Ham geeft bovendien een masterclass in de eerste workshopronde.

Workshop AVS: Samen werken aan samenwerken
Jan Stuijver, adviseur AVS, verzorgt voor po directeuren de workshop Goed gesprek - Samen werken aan samenwerken. Medezeggenschap op school vraagt veel van directeuren. Scholen zijn gebaat bij een goed werkende MR en duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheid. Hoe kan een directeur daar sturing en ruimte aan geven? Wat vraagt dat van je als verantwoordelijke en hoe organiseer je de samenwerking met de MR?

Het WMS congres wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen, met steun van het Ministerie van OCW. Het congres is bestemd voor leden van de (G)MR-en, besturen en schoolleiders in het PO en VO.
wms-congres-logos.jpg

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 september 2019

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020